Πλαστικοποιήσεις

Κάντε κάθε έγγραφό σας να αντέχει περισσότερο στο χρόνο και τη χρήση με την πλαστικοποίηση.

Θερμή πλαστικοποίηση, γυαλιστερή, ματ. Πλαστικοποίησεις Α3, Α4 και μεγάλου μήκους.