Αναπαραγωγή
CD / DVD

Αποθήκευση αρχείων, εικόνων, προσωπικών video, κ.α. σε CD – DVD ή αναπαραγωγή ενός υπάρχοντος CD – DVD. Δημιουργία – εκτύπωση αυτοκόλλητης ροζέτας και εξωφύλλου για θήκες CD – DVD.