Αντίγραφα ιατρικών εξετάσεων

Αναλαμβάνουμε αντιγραφή ιατρικών εξετάσεων με συνέπεια, εχεμύθεια και υψηλή ποιότητα.

Αντιγραφή αξονικών τομογραφιών, μαστογραφιών, αγγειογραφιών και κάθε είδους ιατρικής εξέτασης.