ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ

Αναπαραγωγή φωτοαντίγραφων μεγάλων διαστάσεων(πλάτος 90,1 μήκος απεριόριστο), από την άμεση σύνδεση scanner με εκτυπωτή υψηλής ανάλυσης για μεγαλύτερη πιστότητα φωτοαντιγράφου. Σε ποικίλα μεγέθη και ποιότητες υλικών.