ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ

Με την χρήση λογισμικών έχουμε την δυνατότητα επεξεργασίας και δακτυλογράφησης, σε όλες τις γλώσσες, διαφόρων κειμένων, όπως:

  • εργασίες

  • δικηγορικά κείμενα

  • ιατρικά κείμενα

  • κείμενα με μαθηματικά σύμβολα

  • ισολογισμούς

  • πίνακες

  • τιμοκαταλόγους

  • παρουσιάσεις

Είναι δυνατή η εισαγωγή φωτογραφιών και διαγραμμάτων με σκοπό την καλύτερη παρουσίαση του κειμένου σας και σε συνδιασμό με τις υπηρεσίες βιβλιοδεσίας που προσφέρουμε δημιουργείται την ιδανική παρουσίαση.